Application of enzymatic liquefaction, freezing and thawing in apples (Malus domestica) juice extraction
PBN-AR
Instytucja
Wydział Turystyki i Rekreacji (Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the 9th CIGR Section VI International Technical Symposium
Data publikacji
2015
ISBN
9780473343521
Wydawca
Massey University, Albany Campus
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Application of enzymatic liquefaction, freezing and thawing in apples (Malus domestica) juice extraction
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
9th CIGR Section VI International Technical Symposium
Początek konferencji
2015-11-16
Koniec konferencji
2015-11-20
Lokalizacja konferencji
Auckland
Kraj konferencji
NZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
CHAPTER_IN_A_BOOK
Inne
System-identifier
694167