Badanie własności spieków stosowanych na osnowę narzędzi metaliczno-diamentowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego (Politechnika Świętokrzyska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
6
Strony od-do
6538-6544
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Streszczenia
Język
en
Treść
The paper presents thermal and mechanical properties of materials used as matrices in metallic diamond tools. The powder metallurgy materials were manufactured by the hot press process from combinations of cobalt (Co SMS), cobalt (Co Extrafine), carbonyl iron (Fe CN), tungsten (WP30) powders and China powder CSA and CSA800.Density, hardness and thermal expansion of the sinters were obtained. The specimens of the materials were tested for tensile properties. Computer simulations of hot pressing and diamond retention were performed for the diamond particle at matrix surface and for particle below matrix surface. The elastic energy of diamond particle after hot pressing was calculated. The elastic and the
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono własności cieplne i mechaniczne spieków metali,używanych jako osnowy w narzędziach metaliczno-diamentowych. Próbki do badań otrzymano za pomocą technologii metalurgii proszków z proszków metali, takich jak: kobalt Co(SMS), kobalt Co(EF), żelazo karbonylkowe Fe(CN), wolfram (WP30) i proszki produkcji chińskiej CSA oraz CSA800. Wyznaczono współczynnik rozszerzalności cieplnej spieków. Wyznaczono gęstość i twardość spieków. Wykonano statyczną próbę rozciągania dla badanych próbek. Przeprowadzono symulację komputerową procesu prasowania na gorąco i retencji cząstki diamentu w badanych spiekach. Obliczono energię sprężystą cząstki diamentu oraz energię sprężystą i plastyczną osnowy, otaczającej cząstkę po procesie spiekania na gorąco. Obliczenia wykonano przy użyciu systemu analizy metodą elementów skończonych Abaqus.
Cechy publikacji
peer-reviewed
original-article
Inne
System-identifier
1150