Modele anizotropowe w wytrzymałości materiałów
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego (Politechnika Świętokrzyska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
6
Strony od-do
6545-6550
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Streszczenia
Język
en
Treść
The computer model of a beam and a disk made of an anisotropic material have been presented. The beam and the disk were under loading. It has been assumed that the beam was made of wood and the disk was made of composite: epoxy resin/carbon fibre. The stress field and the strain field in the beam and in the disk was calculated for the strength analysis. The results have been obtained with the finite element method applying the Abaqus system. The Abaqus is utilized in Faculty of Managment and Computer Modelling during realization of strength of materials lessons, and also in student diplomas.
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono modele komputerowe belki i tarczy wykonanych z materiału anizotropowego i obciążonych siłami. Założono, że belka jest wykonana z drewna sosnowego, natomiast tarcza z kompozytu: żywica epoksydowa/włókna grafitowe .Pola naprężeń i odkształceń były obliczone dla potrzeb analizy wytrzymałościowej. Wyniki zostały uzyskane metodą elementów skończonych z wykorzystaniem systemu programowania ABAQUS. System Abaqus jest wykorzystywany na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego przy wspomaganiu zajęć dydaktycznych z wytrzymałości materiałów i w realizacji prac dyplomowych.
Cechy publikacji
peer-reviewed
original-article
Inne
System-identifier
1160