Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego (Politechnika Świętokrzyska)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2013
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
256
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydanie II, poprawione i uzupełnione
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
Miejsce wydania
Radom
ISBN
9788362805761
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
14,00
Autorstwo oznaczone
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
Transport; Inwestycje infrastrukturalne; Fundusze Unii Europejskiej
Streszczenia
Język
pl
Treść
Ideą powstania książki było opracowanie monografii naukowej wypełniającej lukę na rynku wydawniczym. Publikacja ta łączy rozważania teoretyczne z praktycznymi problemami sporządzania analizy i oceny finansowej i ekonomicznej. Stanowić może ona zatem źródło wiedzy dla ekspertów zajmujących się opracowywaniem studiów wykonalności i oceną inwestycji infrastrukturalnych, w tym dla pracowników jednostek administracji publicznej odpowiedzialnych za wdrażanie programów operacyjnych. Odbiorcami mogą być także pracownicy naukowi i studenci kierunków ekonomia, gospodarka przestrzenna, logistyka i transport oraz inne osoby zainteresowane zagadnieniami oceny przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze transportu. W wydaniu II uaktualniono treść książki wg stanu na 31 stycznia 2013 r. Rozszerzono także zagadnienia metodyczne dotyczące prognozowania strumieni pieniężnych oraz oceny finansowej i ekonomicznej projektów infrastrukturalnych.
Cechy publikacji
SCHOLARLY_MONOGRAPH
peer-reviewed
Inne
System-identifier
479531