Właściwości mieszanin kauczuku chloroprenowego i uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego wytworzonych metodą statyczną i dynamiczną.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Łódzka)
Książka
Tytuł książki
Modyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2013
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-86520-19-0
Wydawca
TEMPO s. c.
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Właściwości mieszanin kauczuku chloroprenowego i uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego wytworzonych metodą statyczną i dynamiczną.
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
264-267
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,15
Hasło encyklopedyczne
Inne
System-identifier
15998