Biokompatybilne osłonki do regeneracji nerwów obwodowych wytwarzane z mieszaniny poli(L-kwasu mlekowego) oraz poli(węglanutrimetylenu).
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Łódzka)
Książka
Tytuł książki
Badania młodych naukowców: portfolia i artykuły stypendystów projektu "Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii". T.1
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-937576-0-2
Wydawca
Biuro Karier Politech. Łódz.
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Biokompatybilne osłonki do regeneracji nerwów obwodowych wytwarzane z mieszaniny poli(L-kwasu mlekowego) oraz poli(węglanutrimetylenu).
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
13-20
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Inne
System-identifier
30896