Duszpasterstwo jako działalność ludzka
PBN-AR
Instytucja
Wydział Teologiczny (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Warszawskie Studia Pastoralne
ISSN
1895-3204
EISSN
2353-8147
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3
Strony od-do
73-84
Numer tomu
24
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.55
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
teologia pastoralna
duszpasterstwo
Kościół
Ewangelia
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł przedstawia ludzkie aspekty duszpasterskiej działalności Kościoła. Człowiek w każdą działalność angażuje całą swoją osobę. Tak też wygląda działanie duszpasterskie – ma ono wszelkie cechy działalności człowieka. Jeśli tak, to jest to działanie wadliwe (ułomne) od strony ludzkiej. Wadliwość, określając ludzki charakter działania, nie jest zatem cechą negatywną, a jedynie spełnia rolę opisową. Wadliwe działanie, czyli ludzkie działanie, w odróżnieniu od działania Boga, jest działaniem jednostkowym, indywidualnym, subiektywnym, niedoskonałym. To działanie potrzebuje zatem z jednej strony odniesienia do ideału wskazującego na określone wartości i wynikające z nich normy i zasady działania, a z drugiej strony potrzebuje relacji do drugiej osoby i do wspólnoty.
Język
en
Treść
The article presents the human aspects of the pastoral care of the Church. Man in every business engages the whole person. So it looks like the pastoral-it has all the characteristics of a human activity. If so, is this a faulty (fallible) human side. Impairment, specifying the nature of the human activity, it is therefore not a negative feature, and only serves as a descriptive name. Malfunction or human action, in contrast to the action of God, is a separate, individual, subjective, imperfect. This action therefore needs, on the one hand, to the ideal reference pointing to specific values, and the resulting standards and operating principles, and, on the other hand, I need a relationship to other individuals and to the community.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
601621