11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 2 in hypertension: comparison of phenotype and genotype analysis.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
JOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION
ISSN
0950-9240
EISSN
Wydawca
NATURE PUBLISHING GROUP
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
8
Strony od-do
510-515
Numer tomu
27
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
en
11-beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 - genetics
Hypertension - genetics
Phenotype
Genotype
pl
Dehydrogenaza 11-beta-hydroksysteroidowa typu 2 - genetyka
Nadciśnienie tętnicze - genetyka
Fenotyp
Genotyp
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000084535
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych