Accelerated maturation of peripheral blood lymphocytes in children with primary hypertension.
PBN-AR
Instytucja
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Postępy Nauk Medycznych
ISSN
0860-6196
EISSN
1731-2469
Wydawca
Wydawnictwo Medyczne Borgis
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
11
Strony od-do
760-765
Numer tomu
28
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
children
primary hypertension
target organ damage
immune system
immunosenescence
pl
dzieci
nadciśnienie tętnicze pierwotne
uszkodzenie narządowe
układ immunologiczny
starzenie układu immunologicznego
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Introduction. Primary hypertension (PH) is associated with immune activation. The isoforms of leucocyte common antigen (CD45) in the CD4 and CD8 T cell subsets are markers of T cells status. Naive cells express the RA+ isoform and memory cells express the RO+ isoform. The profile of CD45 isoforms may serve as the marker of T cells functional status and senescence. Aim. Analysis of distribution of T lymphocytes bearing CD45RA+ (naive) and CD45RO+ (memory) markers and their relationship with hypertension severity and target organ damage (TOD). Material and methods. 68 children with PH (15.6 ± 2 years, 59 boys) and control group of 26 (14.8 ± 3.7 years, 19 boys) children. The expression of CD45RA+ and CD45RO+ isoforms in the CD4 and CD8 T cell subset was evaluated by flow cytometry technique. Results. Hypertensive children had greater intensity and percentage of CD45RO+CD4 and CD8 T lymphocytes and lower RA+/RO+ ratio of CD4 and CD8 lymphocytes than controls. T lymphocytes markers expression did not correlate with carotid intima-mediathickness. Children with left ventricular hypertrophy had less CD45RA+CD4 T cells, more CD45RO+ CD4 T cells and lower ratio of RA+/RO+CD4 cells than PH children with normal left ventricular mass index. The percentage of CD45RA+CD8 T cells decreased with increasing blood pressure status from prehypertension, ambulatory hypertension to severe ambulatory hypertension. Conclusions. PH children had less naive T lymphocytes and more T cells with ‘memory phenotype’. These alterations correlated with hypertension severity and TOD.
Język
polski
Treść
Wstęp. Nadciśnienie tętnicze pierwotne (NTP) związane jest ze zmianami fenotypu i funkcji limfocytów T. Status limfocytów T można określić poprzez ocenę ekspresji izoform powszechnego antygenu leukocytarnego (CD45 Ag) w limfocytach T CD4+ lub CD8+. Limfocyty T CD45RA+ to tzw. komórki „naiwne”, a limfocyty T CD45RO+ i z ekspresją cząsteczek adhezyjnych to komórki „pamięci immunologicznej”. Cel pracy. Wykazanie czy u dzieci z NTP dochodzi do zmian subpopulacji limfocytów T i czy koreluje to z wysokością ciśnienia tętniczego i uszkodzeniem narządowym. Materiał i metody. 68 dzieci z nieleczonym NTP (śr. 15,6 ± 2 lat; 59 chłopców) i 26 dzieci z prawidłowym ciśnieniem tętniczym (śr. 14,8 ± 3,7 roku; 19 chłopców). Izoformy CD45RA+ i CD45RO+ na limfocytach T oceniono techniką cytometrii przepływowej. Wyniki. Dzieci z NTP miały większą intensywność i więcej limfocytów CD4 i CD8 CD45RO+ w porównaniu do grupy kontrolnej. Stosunek RA+/RO+ na limfocytach CD4 i CD8 był mniejszy w porównaniu z grupą kontrolną. Ekspresja RA+ i RO+ nie korelowała z grubością kompleksu błona środkowa – błona wewnętrzna t. szyjnej wspólnej, ale pacjenci z NTP i przerostem lewej komory serca mieli mniej limfocytów CD4 CD45RA+, więcej limfocytów CD45RO+ i mniejszy stosunek RA+/RO+ w porównaniu do pacjentów z NTP i prawidłową masą lewej komory serca. Odsetek limfocytów CD8 CD45RA+ zmniejszał się popuze zmianą statusu ciśnienia tętniczego od stanu przednadciśnieniowego, przez ambulatoryjne nadciśnienie tętnicze do ciężkiego nadciśnienia ambulatoryjnego. Wnioski. Pacjenci z NTP mieli więcej dojrzałych limfocytów T CD4 i CD8 (o fenotypie komórek pamięci) oraz mniej limfocytów nieaktywnych (naiwnych). Te zaburzenia były związane z ciężkością nadciśnienia i uszkodzeniem narządowym.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000014773