Nowoczesne urządzenia perforująco-szczelinujące – koncepcja i badania poligonowe
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Nafta-Gaz
ISSN
0867-8871
EISSN
Wydawca
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
5
Strony od-do
301-306
Numer tomu
70
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
szczelinowanie gazowe
perforacja kumulacyjna
sprzęt strzelniczy
en
gas-fracturing
cumulative perforation
new shooting equipment
Streszczenia
Język
pl
Treść
Zespół badawczy postawił sobie za cel sprawdzenie możliwości technicznych zbudowania nowego, kompleksowego urządzenia perforująco-szczelinującego, które mogłoby znaleźć zastosowanie w szczególności na dojrzałych złożach konwencjonalnych. Z tego powodu zbudowano model numeryczny nowego urządzenia i przeprowadzono symulację poprawności jego funkcjonowania i oddziaływania strugi ładunku kumulacyjnego na paliwo prochowe. Dalszej weryfikacji zaproponowanego rozwiązania technicznego dokonano poprzez budowę fizycznych modeli strzałowych, wytworzenie paliwa (propelantu) o żądanym cylindrycznym kształcie oraz poprzez przeprowadzenie prób poligonowych na przygotowanych modelach.
Język
en
Treść
The research team investigated technical possibilities of constructing a new complex perforating and fracturing device, mainly intended for typical mature oil and gas reservoirs. To this end the numerical model of the new device was built and a simulation was performed to validate its functioning and impact of the cumulative jet on propellants. Further verification of the proposed technical solution was made by building physical models of the new equipment, preparing propellants of a desired cylindrical shape, and finally performing firing experiments using the prepared models at a firing ground.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
585750