Nacinacz kumulacyjny – badania symulacyjne i próby sprawnościowe nowego urządzenia do przywracania cyrkulacji w odwiercie
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Nafta-Gaz
ISSN
0867-8871
EISSN
Wydawca
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
12
Strony od-do
891-898
Numer tomu
70
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
ładunek kumulacyjny liniowy
usuwanie awarii
przywracanie cyrkulacji w odwiercie
en
linear cumulative charge
removing breakdown
restoring circulation in borehole
Streszczenia
Język
pl
Treść
Zespół badawczy opracował nowe urządzenie do usuwania stanów awaryjnych związanych z utratą cyrkulacji w otworze. W projekcie wykorzystano doświadczenia Instytutu Przemysłu Organicznego – Oddział w Krupskim Młynie w zakresie projektowania, optymalizacji konstrukcji i produkcji liniowych ładunków kumulacyjnych przeznaczonych do cięcia blach, rur i konstrukcji stalowych. Przedstawiono fragmenty prac związanych z projektowaniem i optymalizacją konstrukcji nacinacza kumulacyjnego rur wydobywczych. Zaprezentowano fragment badań optymalizacyjnych – symulacyjne badania komputerowe w programie Ansys Autodyn2D funkcjonowania modelu nacinacza w odwiercie. Dla opracowanego nacinacza do rur wydobywczych (2⅜ cala) typu ŁKN-150-60-34/150, tj. o średnicy 34 mm i długości nominalnej cięcia 150 mm, wykonano testy poligonowe i próby sprawnościowe w odwiercie.
Język
en
Treść
The research team has developed a new instrumentation equipment, to remedy the loss of circulation in boreholes. The project employed the experience of the Institute of Organic Chemistry in the scope of designing, construction optimization and production of linear shaped charges, intended for cutting steel sheets, pipes and structures. A part of works, connected with tubing side cutter designing and optimization, was presented. Furthermore a part of the optimization research – simulation computer testing with Ansys Autodyn2D software of tubing side cutter functioning in a borehole was presented. The developed tubing side cutter (for 2⅜” tubing) ŁKN-150-60-34/150 type, i.e. 34 mm OD and 150 mm cutting length was subjected to fire ground tests and performance trials in a borehole.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
587671