Arm EMG Wavelet-Based Denoising System
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki i Automatyki (Politechnika Gdańska)
Książka
Tytuł książki
W : Mechatronics - Ideas for Industrial Application
Data publikacji
2015
ISBN
978-3-319-10989-3
Wydawca
Springer International Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
ENG
Tytuł rozdziału
Arm EMG Wavelet-Based Denoising System
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
International Conference “Mechatronics: Ideas for Industrial Applications”
Początek konferencji
2014-05-12
Koniec konferencji
2014-05-14
Lokalizacja konferencji
Łódź
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
129034