Rola lokalnych grup rybackich we wspieraniu przedsiębiorstw sektora żywnościowego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
ISSN
1426-9724
EISSN
Wydawca
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1
Strony od-do
23-34
Numer tomu
46
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.62
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
lokalne grupy rybackie
sektor żywnościowy
lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono poziom realizacji Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 w obecnym okresie jego funkcjonowania oraz jego rolę we wspieraniu przedsiębiorstw sektora żywnościowego. Wnioski sformułowano na podstawie badań lokalnych grup rybackich funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Na dzień dzisiejszy liczba dofinansowanych projektów mających na celu wspieranie sektora rybackiego, będącego częścią sektora żywnościowego, jest wysoce niezadowalająca.
Język
en
Treść
This paper presents the current leve! of imp!ementation of the essentia! Operarlional Programme, ··Sustainable Development ofthe Fisheries Sector and Coastal Fishing Areas e 2007-2013," as well as its role in supporting companies in the food sector. The conclusions were h framed on the basis of the Local Fishing Action Groups operat ing in the Warmia and Mazury :area. At present, the amount ofco-financed projects to support the fisheries sector as part ofthe food sector is highly unsatisfactory.
Cechy publikacji
REVIEW_ARTICLE
Inne
System-identifier
488897