Działania Konferencji Episkopatu Polski podejmowane w latach pięćdziesiątych w związku z dekretem Rady Państwa PRL z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa Kanonicznego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Warszawskie Studia Pastoralne
ISSN
1895-3204
EISSN
2353-8147
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3
Strony od-do
283-300
Numer tomu
VIII 20
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.75
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Konferencja Episkopatu Polski
Dekret Rady Państwa z 31 grudnia 1956 r.
Streszczenia
Język
pl
Treść
W dekrecie z 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych wymieniono stanowiska kościelne, których dotyczyły przepisy, oraz zmieniono zbyt ogólne zapisy dotyczące działalności sprzecznej z prawem i porządkiem publicznym. W nowym stanie prawnym organy państwa nie mogły żądać od kurii lub osób mających objąć stanowiska kościelne wyjaśnień i materiałów dotyczących badanych kwestii. Zrezygnowano z przedstawiania przez osoby duchowne kwestionariuszy personalnych i życiorysów. Po wejściu w życie nowych uregulowań w pierwszej połowie 1957 r. do Episkopatu docierały informacje o niezgodnym z prawem postępowaniu organów państwowych w zakresie organizowania i obsadzania stanowisk kościelnych. W stosowanej procedurze posługiwano się niesprawdzonymi informacjami, formułując zastrzeżenia w stosunku do kandydatów mających objąć stanowiska kościelne. Próbowano także bezprawnie ingerować w proces zwalniania ze stanowisk kościelnych. W czasie obrad Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski strona państwowa dopuszczała się szantażu, grożąc wprowadzeniem bardziej restrykcyjnych przepisów, jeśli strona kościelna nie zechce pójść na daleko idące ustępstwa. W odpowiedzi sekretarz Episkopatu żądał przedstawienia na piśmie przypadków łamania przez duchownych przepisów prawa, na co nie otrzymywał odpowiedzi. Władze komunistyczne instrumentalnie wykorzystywały, obowiązujące od początku 1957 r., normy prawne dotyczące organizowania i obsadzania stanowisk kościelnych, do walki ideologicznej z Kościołem katolickim w Polsce.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
532727