Status prawny komorników w świetle materiałów Komisji Kodyfikacyjnej II RP. Wnioski i postulaty de lege ferenda
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Warszawski)
Książka
Tytuł książki
Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych pod patronatem Ministra Sprawiedliwości, Warszawa, 21 października 2013 r.
Data publikacji
2013
ISBN
9788360833483
Wydawca
Wydawnictwo Currenda
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Status prawny komorników w świetle materiałów Komisji Kodyfikacyjnej II RP. Wnioski i postulaty de lege ferenda
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
55-68
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych
Początek konferencji
2013-10-21
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
CHAPTER_IN_A_BOOK
Inne
System-identifier
540774