Sfera publiczna - funkcje, dysfunkcje, normy oficjalne i nieoficjalne
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Studia Socjologiczne
ISSN
0039-3371
EISSN
Wydawca
POLSKA AKAD NAUK, INST FILOZ SOCJOL
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1
Strony od-do
5-20
Numer tomu
208
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
sfera publiczna
normy
Arendt Hannah
Habermas Juergen
Luhmann Niklas
en
public sphere
norms
Arendt Hannah
Habermas Jürgen
Luhmann Niklas
Streszczenia
Język
pl
Treść
Tekst pokrótce omawia wybrane ujęcia sfery publicznej w socjologii, w szczególności koncepcje J. Habermasa, N. Luhmanna i H. Arendt, oraz pokazuje związki tego zagadnienia z problematyką norm formalnych i nieformalnych. Autorzy podkreślają potrzebę ukierunkowania refleksji socjologicznej nad normami w sferze publicznej na kwestię ich rzeczywistego społecznego działania. Pozwoli to na uniknięcie w teoriach socjologicznych nieweryfikowalnych empirycznie założeń i kontrfaktycznych przeświadczeń na temat funkcjonowania sfery publicznej. Postawiwszy taką tezę, w drugiej części tekstu autorzy przedstawiają artykuły zebrane w tomie.
Język
en
Treść
The article briefly discusses selected sociological approaches to public sphere, in particular those of J. Habermas, N. Luhmann and H. Arendt, showing the relationships between this subject and the problematic of formal and informal norms. Authors stress the necessity of directing sociological reflection on norms in the public sphere towards the issue of their actual social effect. This should allow sociological theories to avoid empirically unverifiable assumptions and counterfactual convictions regarding the functioning of public sphere. Having said that, the authors introduce papers collected in the volume.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
506126