High voltage electrochemiluminescence (ECL) as a new method for detection of PAH during screening for PAH-degrading microbial consortia
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
WATER AIR AND SOIL POLLUTION
ISSN
0049-6979
EISSN
1573-2932
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
8
Strony od-do
art. 270
Numer tomu
226
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
en
biodegradation
high voltage electrochemiluminescence
metagenomics analysis
PAH
pl
biodegradacja
elektrochemiluminescencja wysokonapięciowa
analiza metagenomowa
WWA
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000012338