Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń – XVI seminarium w ramach III Polskiego Kongresu Górniczego
PBN-AR
Instytucja
"Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego
Książka
Tytuł książki
III Polski Kongres Górniczy 2015
Data publikacji
2015
ISBN
9788393778898
Wydawca
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń – XVI seminarium w ramach III Polskiego Kongresu Górniczego
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.31
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
III Polski Kongres Górniczy 2015
Początek konferencji
2015-09-14
Koniec konferencji
2015-09-16
Lokalizacja konferencji
Wrocław
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
ABSTRACT
CHAPTER_IN_A_BOOK
Inne
System-identifier
656746