Pozyskiwanie i gromadzenie danych do zadań związanych z oceną oddziaływania odwadniania na wody
PBN-AR
Instytucja
"Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego
Książka
Tytuł książki
Węgiel brunatny - szanse i zagrożenia
Data publikacji
2014
ISBN
9788377830888
Wydawca
Agencja Wydawniczo - Poligraficzna ARt-TEKST
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Pozyskiwanie i gromadzenie danych do zadań związanych z oceną oddziaływania odwadniania na wody
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
403-410
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
odwodnienie
monitoring
środowisko
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
VIII Międzynarodowy Kongres Górnictwo Węgla Brunatnego
Początek konferencji
2014-04-07
Koniec konferencji
2014-04-09
Lokalizacja konferencji
Bełchatów
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Badania i obserwacje środowiska wodnego są prowadzone w trakcie rozpoznawania i dokumentowania złoża, w etapach związanych z jego udostępnianiem i eksploatacją, a następnie rekultywacją wyrobisk poeksploatacyjnych. Najczęściej zasięg oddziaływania na wody przyjmowany jest w odległości, w której zwierciadło wody podziemnej uległo pod wpływem drenażu górniczego obniżeniu o 1 metr w stosunku do średniego stanu wieloletniego. Rozpoznanie hydrogeologiczne musi więc obejmować większy teren, aniżeli dla oceny parametrów złoża lub dla celów geotechnicznych. Najcenniejsze są informacje o rzeczywistej reakcji systemu wodonośnego na odwadnianie górotworu. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na konieczność monitoringu środowiska nie tylko w obszarze potencjalnego wpływu odwadniania, ale także poza nim. Najlepszym sposobem gromadzenia i organizacji danych oraz wizualizacji wyników badań jest wykorzystanie Systemu Geograficznego Informacji. Bardzo duża ilość informacji wymaga jednak selektywnego podejścia do danych, umiejętności ich właściwej interpretacji oraz oceny możliwych błędów związanych z ich pozyskiwaniem.
Cechy publikacji
CHAPTER_IN_A_BOOK
Inne
System-identifier
597236