Novel nitrophenyl urea gsk-3 inhibitors with antiproliferative properties
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ścisłych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Książka
Tytuł książki
VI Konwersatorium Chemii Medycznej : 18–20 września 2014, Lublin
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-63657-38-3
Wydawca
Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Novel nitrophenyl urea gsk-3 inhibitors with antiproliferative properties
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
197
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 10)
Pozostali autorzy
+ 9
Słowa kluczowe
PL
Aktywność antynowotworowa;
Inhibitory;
Kinaza syntazy glikogenu 3 (GSK3);
Leki przeciwnowotworowe;
Synteza;
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
VI Konwersatorium Chemii Medycznej
Początek konferencji
18-09-2014
Koniec konferencji
20-09-2014
Lokalizacja konferencji
Szklarska Poręba
Kraj konferencji
Polska
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
Abstrakt
Inne
System-identifier
0272601322717