Wpływ temperatury na wychwyt elektronów przez bromowe pochodne alkanów
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ścisłych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Książka
Tytuł książki
"Chemia - tradycja i nowe wyzwania" : 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce, 16-20 września 2013 : materiały zjazdowe
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-60988-15-2
Wydawca
Polskie Towarzystwo Chemiczne
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Wpływ temperatury na wychwyt elektronów przez bromowe pochodne alkanów
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
308
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
PL
Alkany;
Kinetyka chemiczna;
Wychwyt elektronu;
Materiały konferencyjne;
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Początek konferencji
16-09-2013
Koniec konferencji
20-09-2013
Lokalizacja konferencji
Siedlce
Kraj konferencji
Polska
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
Abstrakt
Inne
System-identifier
0272601340995