Sulfonamidowe pochodne 1,2,4-triazyny
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Książka
Tytuł książki
Chemia - nadzieje i marzenia : 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Częstochowa, 14-18 września 2014 : materiały zjazdowe : streszczenia
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-931072-6-1
Wydawca
Polskie Towarzystwo Chemiczne
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Sulfonamidowe pochodne 1,2,4-triazyny
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
78
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
PL
1,2,4-triazina;
Leki;
Sulfonamidy;
Synteza;
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego "Chemia - Nadzieje i Marzenia"
Początek konferencji
14-09-2014
Koniec konferencji
18-09-2014
Lokalizacja konferencji
Częstochowa
Kraj konferencji
Polska
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
Abstrakt
Inne
System-identifier
0272601329674