Novel nitrophenyl urea gsk-3 inhibitors with antiproliferative properties
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ścisłych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Książka
Tytuł książki
4th Meeting of the Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network : 20th – 22nd June 2014, Hradec Králové, Czech Republic : book of abstracts
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Novel nitrophenyl urea gsk-3 inhibitors with antiproliferative properties
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
70
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 9)
Pozostali autorzy
+ 8
Słowa kluczowe
PL
Aktywność antynowotworowa;
Inhibitory;
Kinaza syntazy glikogenu 3 (GSK3);
Leki przeciwnowotworowe;
Synteza;
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
4th Meeting of Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network
Początek konferencji
20-06-2014
Koniec konferencji
22-06-2014
Lokalizacja konferencji
Hradec Králové
Kraj konferencji
Czech Republic
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
Abstrakt
Inne
System-identifier
0272601324323