Polimorfizm rs1800629 (–308 G/A) promotorowej części genu TNF-α – znaczenie kliniczne i biologiczne
PBN-AR
Instytucja
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł książki
Przewodnik po badaniach immunogenetycznych stosowanych w rozpoznawaniu chorób i doborze transplantacyjnym
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-7988-070-6
Wydawca
Wydawnictwo Termedia
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Polimorfizm rs1800629 (–308 G/A) promotorowej części genu TNF-α – znaczenie kliniczne i biologiczne
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
105-123
Numer rozdziału
6
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
PL
Treść
„Przewodnik po badaniach immunogenetycznych stosowanych w rozpoznawaniu chorób i doborze transplantacyjnym” pod red. Andrzeja Lange. Opracowanie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tą tematyką lekarzy i immunogenetyków. Nowa jakość w medycynie pojawiła się wraz z możliwością wykorzystania opisu genetycznego człowieka pomocnego w optymalnym doborze pary dawca- biorca przeszczepu, wytyczenia postępowania zabezpieczającego słabe ogniwa odporności, a w białaczkach i innych nowotworach krwi w celu doboru leku niwelującego następstwa ekspresji zmutowanego genu nowotworowego. Te oraz wiele innych zagadnień związanych z immunogenetyką w transplantologii zostały uwzględnione w niniejszej książce.
Cechy publikacji
rozdział
Inne
System-identifier
PX-56b48bca8106eb71826f8183