Polimorfizmy rs18000896 (–1082 G/A), rs18000871 (–819 C/T), rs18000872 (–592 C/A) promotorowej części genu IL-10 – znacz
PBN-AR
Instytucja
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł książki
Przewodnik po badaniach immunogenetycznych stosowanych w rozpoznawaniu chorób i doborze transplantacyjnym
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-7988-070-6
Wydawca
Wydawnictwo Termedia
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Polimorfizmy rs18000896 (–1082 G/A), rs18000871 (–819 C/T), rs18000872 (–592 C/A) promotorowej części genu IL-10 – znacz
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
199-232
Numer rozdziału
11
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
PL
Treść
Opracowanie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tą tematyką lekarzy i immunogenetyków. Nowa jakość w medycynie pojawiła się wraz z możliwością wykorzystania opisu genetycznego człowieka pomocnego w optymalnym doborze pary dawca- biorca przeszczepu, wytyczenia postępowania zabezpieczającego słabe ogniwa odporności, a w białaczkach i innych nowotworach krwi w celu doboru leku niwelującego następstwa ekspresji zmutowanego genu nowotworowego. Te oraz wiele innych zagadnień związanych z immunogenetyką w transplantologii zostały uwzględnione w niniejszej książce.
Cechy publikacji
rozdział
Inne
System-identifier
PX-56b48bcb8106eb71826f81d1