Rola IL-10 w modulowaniu odpowiedzi odpornościowej w warunkach prawidłowych oraz w środowisku nowotworu
PBN-AR
Instytucja
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Postȩpy higieny i medycyny doświadczalnej
ISSN
EISSN
1732-2693
Wydawca
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
879-892
Numer tomu
68
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
PL
interleukina 10 (IL-10)
limfocyty T CD4+
odpowiedź przeciwnowotworowa
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Pod wpływem różnorakich stymulatorów wywołujących aktywację czynników transkrypcyjnych, takich jak c-Maf, NFIL3, ERK wiele prawidłowych i nowotworowych komórek jest zdolnych do wytwarzania tej samej cytokiny - IL-10. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że cytokina ta ma znaczący wpływ na różne aspekty sterowania mechanizmami odpornościowymi. Ważne jest zatem pełne zrozumienie, jakie czynniki są odpowiedzialne za regulowanie ekspresji genu Il10 i sekrecję białka. Działanie IL-10 na komórki zależy, podobnie jak w przypadku innych cytokin, od obecności swoistego dla niej receptora. Jego ekspresję wykazano m.in. na powierzchni komórek APC (DC, makrofagi, limfocyty B), komórek NK oraz limfocytów T CD8+ i CD4+ (w tym Tr1, Th2 i Th1), a więc komórek pełniących znaczącą rolę w kształtowaniu odpowiedzi przeciwnowotworowej. Dlatego też udział IL-10 w tym procesie jest rozpatrywany w coraz szerszym zakresie. Istnieje wiele danych dowodzących, że IL-10 uczestniczy w generowaniu immunosupresji, inne natomiast świadczą o właściwościach immunostymulujących tej cytokiny. Ten dualizm funkcjonalny IL-10 jest szczególnie istotny w kontekście regulacji wzrostu nowotworu, zarówno jego promowania, jak i zwalczania.
Cechy publikacji
artykuł przeglądowy
Inne
System-identifier
PX-56b48bcb8106eb71826f821f