O kształtowaniu się podejścia prawnoustrojowego w definiowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
Książka
Tytuł książki
Współczesne problemy prawa
Data publikacji
2015
ISBN
9788374624701
Wydawca
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
O kształtowaniu się podejścia prawnoustrojowego w definiowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
PX-56b48f218106eb71826f94ed