"Przegląd badań współczesnej kognitywistyki nad efektem przekonań"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
PRZEGLĄD FILOZOFICZNY. NOWA SERIA
ISSN
1230-1493
EISSN
2300-2573
Wydawca
Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
R. 24: 2015, Nr 3 (95)
Strony od-do
91-107
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,95
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
teoria dwusystemowa
efekt przekonań
rozumowanie
kryteria racjonalności
racjonalność
Streszczenia
Język
PL
Treść
Już od lat 1980. efekt belief bias, czyli preferencja bardziej dla wniosków wiarygodnych niż poprawnych logicznie, stanowi ważny temat dla psychologii rozumowania. Badacze starają się wyjaśnić obserwowaną interakcję między wiarygodnością a prawomocnością wniosku na różne sposoby. W artykule przedstawiam kilka klasycznych modeli teoretycznych: teorię wybiórczej kontroli, modeli umysłowych oraz źle rozumianej konieczności, i omawiam różnice między nimi a ostatnio zaproponowanym modelem wybiórczego przetwarzania. Wspominam także o debacie nad ideą intuicji logicznej oraz o zastosowaniu teorii detekcji sygnałów do badania rozumowania. Ta druga sprowadza belief bias do efektu potakiwania (response bias) – tendencji do przyjmowania wszystkich wniosków wiarygodnych i negowania niewiarygodnych. Response bias nie wpływa jednak na poprawność oceny prawomocności wniosków.
Cechy publikacji
Zrecenzowana naukowo;
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
18013