"Refleksja nad zmianami w konsumpcji i zachowaniu konsumentów w erze globalizacji"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
MARKETING I RYNEK
ISSN
1231-7853
EISSN
Wydawca
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
8
Strony od-do
486-494
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,48
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
globalizacja;
konsumpcja;
innowacje społeczne
zrównoważony rozwój.
EN
Globalization;
consumption;
sustaibility;
SI
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
W artykule są zawarte rozważania na temat rozwoju dwóch szczególnie istotnych zjawisk: globalizacji i konsumpcji. Jego treści koncentrują się na przybliżeniu istoty obu tych zjawisk ich rozwoju w ostatnim dwudziestoleciu oraz próbie wskazania możliwości ich dalszego rozwoju. Wniosek płynący z rozważań wskazuje na zasadność wykorzystania innowacji społecznych, których idea jest zgodna z oczekiwaniami i wyzwaniami rozwoju w XXI wieku.
Język
PL
Treść
The article includes a reflection on the development of two particularly important phenomena: globalization and consumption. It focuses on the essence of both phenomena, their development in the last twenty years and an attempt to identify opportunities for the further development. The conclusion of the consider ation states the rightness of use of social innovation, which idea is consistent with the expectations and challenges of development in the twenty-first century.
Cechy publikacji
Zrecenzowana naukowo;
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-56b48f768106eb71826f960a