"Przedsiębiorcze państwo?"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
EKONOMISTA
ISSN
0013-3205
EISSN
2299-6184
Wydawca
WYDAWNICTWO KEY TEXT
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
321-336
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,69
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Rola państwa w gospodarce
Przedsiębiorczość
Zarządzanie publiczne
Opinia publiczna
EN
States' role in economy
Entrepreneurship
Public governance
Public opinion
Streszczenia
Język
PL
Treść
Tematem artykułu jest rozwój zarządzania w krajach posocjalistycznej transformacji systemowej. Autor odwołuje się do wyników World Management Survey. Przedstawiona została sekwencja faz rozwoju zarządzania w gospodarkach przechodzących transformację. Szczególnej analizie poddane są zmiany kulturowe towarzyszące temu procesowi. Podstawowe znaczenie przypisywane jest przywództwu transformacyjnemu, jako ważnemu czynnikowi sprawczemu tych zmian. Artykuł zawiera konceptualizację tak rozumianego przywództwa transformacyjnego opartą na prowadzonych przez autora badaniach. (abstrakt oryginalny)
Język
EN
Treść
This paper examines impact of quality of management on growth in transition economies. Author refers to the World Management Survey results. Scores obtained by Poland in this study are explained. Sequential model of management development in transition economies is presented and explained. Cultural changes accompanying this process are examined more closely. Particular importance is ascribed to transformational leadership as one of the key factors promoting change. The paper contains conceptualization of transformational leadership based on empirical research conducted by the author in Poland. (original abstract)
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
zrecenzowana naukowo
Inne
System-identifier
18575