"Baza noclegowa jako element megaproduktu miasta na przykładzie Krakowa"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
STUDIA KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN
ISSN
0079-3507
EISSN
Wydawca
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
161
Strony od-do
459-468
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,45
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
Accomodation;
mega-product;
tourism;
tourism function
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
Turist Accomodation as an Element of City Magaproduct on a Case of Cracow. Tourism as a multidimensional phenomenon is an important determinant of economic development of cities and regions. This study pays particular attention to the tourist accommodation, which is part of the supply side of the tourism market. The purpose of this article is to present Cracow›s tourist accomodation as a part of the tourism product area, constituting component of the city›s megaproduct. Analysis of tourism function and the assumptions entry of the zonal concentration concept of Butowskiego tourist accommodation in space of Cracow, has allowed the identifi cation of development trends of accommodation. Elaboration introduces marketing approach to the tourist accomodation, presenting it as a one of the products offered by the city.
Cechy publikacji
Zrecenzowana naukowo;
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
20317