"Poczucie własnej skuteczności (ogólne i specyficzne) i cechy wielkiej piątki a efektywność treningu do roli przedsiębiorcy"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
STUDIA PSYCHOLOGICZNE
ISSN
0081-685X
EISSN
2300-8520
Wydawca
Polska Akademia Nauk
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4
Strony od-do
42-50
Numer tomu
52
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,400000
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
PL
przedsiębiorczość
poczucie skuteczności
Wielka Piątka
edukacja do przedsiębiorczości
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Celem badań była analiza skuteczności cyklu kursów przedsiębiorczości, prowadzonych w oparciu o metodykę kształcenia zaproponowaną przez Ostwerwaldera i Pigneura (2012) oraz analiza predyktorów tej skuteczności z obszaru różnic indywidualnych. Wzięto pod uwagę takie zmienne jak poczucie skuteczności – tak zgeneralizowane jak i odnoszące się do działań przedsiębiorcy - oraz cechy osobowości w ujęciu Wielkiej Piątki. Analizy zostały poprzedzone przeglądem literatury dotyczącym badań nad efektywnością edukacji w zakresie przedsiębiorczości. W badaniu podłużnym analizowano dane zebrane od 124 osób. Sformułowano szereg hipotez, z których większość uzyskała potwierdzenie. Uczestnicy kursów różnili się tendencjami osobowościowymi od swoich rówieśników, a kurs okazał się skuteczny zwiększając zarówno wiedzę o przedsiębiorczości, motywację do prowadzenia firmy oraz przedsiębiorcze poczucie skuteczności. Ta ostatnia miara uznana przez nas za element kapitału osobistego okazała się także najistotniejszym predyktorem poszczególnych miar skuteczności kursu.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
zrecenzowana naukowo
Inne
System-identifier
19784
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych