Czynniki warunkujące sukces w paralotniarstwie rekreacyjnym. Analiza na przykładzie startowisk usytuowanych na Lijaku i Monte Grappie
PBN-AR
Instytucja
Wydział Finansów i Bankowości (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Studia Periegetica
ISSN
1897-9262
EISSN
Wydawca
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1
Strony od-do
89-102
Numer tomu
11
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.87
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
paralotniarstwo
rekreacja
determinanty sukcesu
długość przelotu
en
paragliding
recreation
factors of success
flight distance
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem artykułu jest identyfikacja czynników decydujących o wykonywaniu długich przelotów na paralotniach. W przypadku paralotniarstwa rekreacyjnego piloci są zgodni, że udany lot to taki, który trwa jak najdłużej i obejmuje możliwie największy pokonany dystans. Dane o wykonanych przelotach zostały zebrane na portalu internetowym xcc.paragliding.pl. Piloci paralotniowi umieszczają w nim zapisane przez przyrządy GPS trasy swoich przelotów, zwane trackami, wraz z datami wykonania i skrzydłami, na których lot się odbył. Dane meteorologiczne dla każdego przelotu uzyskano z serwisów pogodowych i na tej podstawie ustalono, w jakich warunkach odbywał się przelot. W celu sprawdzenia wpływu miejsca startu na osiągany przez pilotów wynik, tracki zostały zebrane z dwóch popularnych startowisk paralotniowych: Monte Grappy (Włochy) i Lijaka (Słowenia). W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że sukces w paralotniarstwie zależy przede wszystkim od doświadczenia i umiejętności pilota, a w mniejszym stopniu od warunków atmosferycznych i rodzaju sprzętu. Doskonałość skrzydła i warunki pogodowe okazały się nie mieć istotnego lub niewielki wpływ na wyniki osiągane przez pilota. Charakterystyka obszarów, na których wykonywane są loty, jest na tyle istotna, że w celu wyłonienia czynników warunkujących sukces w paralotniarstwie rekreacyjnym analizy należy wykonywać dla każdej destynacji paralotniarskiej osobno.
Język
en
Treść
The aim of this study is to identify the factors influencing the performance of long flights in paragliding. In the case of recreational paragliding pilots agree that a successful flight is one that lasts as long as possible and contains the largest possible distance traveled. Data of analyzed flights were collected using a web portal - xcc.paragliding.pl. Paraglide pilots place tracks of their flights recorded by GPS devices in the system, along with the dates of their flights, and wings on which the flight was executed. Meteorological data for each flight is obtained from the weather service portals, and thus, the conditions under which the flight took place are established. In order to check the impact of the takeoff site on the result achieved by the pilots, tracks were collected from two popular paragliding destinations in Europe: Monte Grappa (Italy) and Lijak (Slovenia). The performed analyzes revealed that success in paragliding primarily determines the experience and skills of the pilot and, to a lesser extent, the weather conditions and characteristics of the equipment. A perfect pilot and weather conditions, in the light of the studies, did not have a significant effect on the results achieved by the pilot. Characteristics of the areas where the pilots are flying are so important, that in order to identify the determinants of success in recreational paragliding, analyzes should be performed for each destination separately.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
586365