HIV and AIDS in Poland in 2012
PBN-AR
Instytucja
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Przegląd Epidemiologiczny
ISSN
0033-2100
EISSN
Wydawca
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
283-289,383-386
Numer tomu
68
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
AIDS
HIV infection
epidemiology
pl
AIDS
zakażenie HIV
epidemiologia
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
From 1985 until the end of 2013, 17 565 cases of HIV infection, 3 062 AIDS cases and 1 246 deaths due to AIDS were registered in Poland. In this paper we aim to analyze the epidemiological situation of newly diagnosed HIV infections and AIDS cases in Poland in 2012. MATERIALS AND METHODS: Descriptive analysis of newly detected HIV cases and incident AIDS cases was performed based on routine notifications by clinicians and laboratories. Data on the number of HIV tests from annual survey among laboratories were also used. RESULTS: In 2012 there were 1 093 HIV cases diagnosed in Poland (detection rate 2.84 per 100 000 population), including 27 non-Polish citizens. The detection rate remained comparable to 2011, but approximately 30% higher than in 2006-2010. The total number of AIDS cases was 155 (incidence 0.40 per 100 000) and 57 AIDS patients died (0.15 per 100 000). HIV infection is mainly detected among people aged 20-39 years (72.6%) and males (83.5%). As many as 70% of newly diagnosed infections with known route of transmission occurred among men who have sex with men (MSM). The number of infections in this group increased by 9% from 2011 and over 3 times compared to 2006-2010 average. The percentage of late presenters (defined by the time between HIV and AIDS diagnoses of less than 3 months) decreased in comparison with 2011 (7.9% of newly diagnosed HIV infections). CONCLUSIONS: HIV epidemic is still spreading among MSM in Poland. However, assessment of epidemiological situation is limited by the lack of data on the probable transmission route in a large percentage of reports of newly diagnosed HIV cases.
Język
pl
Treść
WPROWADZENIE I CEL. Od 1985 r. do końca 2013 r. zarejestrowano w Polsce zakażenie HIV u 17 565 osób, 3 062 zachorowania na AIDS oraz 1 246 zgonów osób chorych na AIDS. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej nowo wykrytych zakażeń HIV i zachorowań AIDS w Polsce w roku 2012. MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej przeprowadzono na podstawie zgłoszeń nowo wykrytych przypadków HIV/AIDS i ankiety dotyczącej liczby wykonanych badań przesiewowych w kierunku HIV przez laboratoria na terenie całego kraju. WYNIKI. W 2012 r. w Polsce rozpoznano zakażenie HIV u 1 093 osób (2,84 na 100 tys.), w tym u 27 obywateli innych krajów. Częstość nowo wykrywanych zakażeń HIV pozostała na poziomie porównywalnym do 2011 r., ale o ok. 30% wyższym niż średnia w latach 2006-2010. Ogółem u 155 osób rozpoznano AIDS (zapadalność 0,40 na 100 tys.), a 57 osób chorych na AIDS zmarło (0,15 na 100 tys.). Zakażenia HIV dotyczyły głównie osób w wieku od 20 do 39 lat (72,6%) i mężczyzn (83,5%).Wśród mężczyzn 70% nowo rozpoznanych zakażeń HIV zostało nabytych przez kontakty homoseksualne (MSM). Liczba zakażeń w tej grupie wzrosła o 9% od 2011 roku i ponad 3-krotnie w stosunku do średniej z lat 2006-2010. Odsetek osób, u których zakażenie HIV wykryto równocześnie z rozpoznaniem AIDS, zmniejszył się w porównaniu z rokiem 2011 (7,9% nowo wykrytych zakażeń HIV). WNIOSKI. Epidemia HIV nadal szerzy się w grupie MSM. Ocenę sytuacji epidemiologicznej ogranicza brak informacji o prawdopodobnej drodze transmisji w znacznym odsetku zgłoszonych nowo wykrywanych przypadków zakażenia HIV.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
700991