Występowanie przeciwciał dla hemaglutynin wirusów grypy w sezonie epidemicznym 2012/2013 w Polsce
PBN-AR
Instytucja
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Problemy Higieny i Epidemiologii
ISSN
1895-4316
EISSN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza MA
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
268-272
Numer tomu
95
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
grypa
współczynnik ochronny
sezon epidemiczny
szczepienie
en
influenza
protection rate
epidemic season
vaccine
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Wprowadzenie. Grypa jest chorobą zakaźną na którą zachorowania występują co sezon. Osoby, które poddają się szczepieniu przeciwko grypie wytwarzają przeciwciała skierowane przeciwko hemaglutyninom zawartym w składzie antygenowym sezonowej szczepionki przeciwko grypie zabezpieczając pacjenta przed infekcją grypową. W przypadku osób nie zaszczepionych poziom przeciwciał antyhemaglutyninowych potwierdza infekcję grypową. Cel badań. Oznaczenie poziomu przeciwciał przeciwko hemaglutyninie w surowicach ludzi w różnych grupach wiekowych na terenie Polski w sezonie epidemicznym grypy 2012/2013. Materiały i metody. Próbki surowic zostały zebrane przez pracowników wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych w Polsce. Natomiast antygeny zostały przygotowane w Zakładzie Badań Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Poziom przeciwciał antyhemaglutyninowych został określony za pomocą Odczynu Zahamowania Hemaglutynacji (OZHA). Wyniki. Ogółem oznaczono 1053 surowic, tj. średnio po 150 surowic w danej grupie wieku. Poziom anty-grypowych przeciwciał był bardzo niski, co wskazuje na to, że ludzie, których surowice były badane, nie zostali zaszczepieni przeciwko grypie w sezonie epidemicznym grypy 2012/2013. Wnioski. Uzyskane wyniki potwierdzają krążenie 3 antygenowo różnych szczepów wirusa grypy, dwóch podtypów wirusa grypy typu A, A/California/7/2009/ (H1N1) pdm09, A/Victoria/361/2011(H3N2) oraz B/Wisconsin/1/2010.
Język
en
Treść
Introduction. Influenza is an infectious disease activating in every epidemic season. People vaccinated against influenza produce antihemagglutinin antibodies toward the antigenic content of seasonal vaccine against influenza, which protects them from being infected by influenza. In case of people who are not getting vaccinated against influenza, their level of antihemagglutinin antibodies can confirm influenza infection. Aim. To estimate the level of antibody against haemagglutinin in sera of people in various age groups in epidemic season 2012/2013 in Poland. Material & Methods. The tested sera were collected from patients by the voivodeship sanitary epidemiological stations, while virus antigens were prepared by the Department of Influenza Research, National Influenza Centre, National Institute of Health – National Institute of Hygiene. The level of anti-influenza antibodies was evaluated by performing the Haemagglutination Inhibition Assay (HI). Results. The total of 1053 sera was tested with the average of 150 sera per each age group. The level of anti-influenza antibodies was very low which indicates that people whose sera were tested were not vaccinated against influenza in the epidemic season 2012/2013. Conclusions. The obtained results confirmed the circulation of three antigenetically different strains of the influenza virus: A/California/ 7/2009/(H1N1)pdm09, A/Victoria/361/2011(H3N2) and B/ Wisconsin/1/2010.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
705465