Biogaz – wytwarzanie i możliwości jego wykorzystania
PBN-AR
Instytucja
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2015
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
92
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie
Miejsce wydania
Lublin
ISBN
9788389969392
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
12,74
Autorstwo oznaczone
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Nagrody
Praca wybitna
Nagroda
Książka Roku 2015
przyznana przez organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego o szczególnym prestiżu w roku 2015
Uzasadnienie: Nagroda „Książka Roku 2015" została przyznana przez Komisję Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego w oparciu o Regulamin Nagród za książki i monografie. W książce omówiono zagadnienia związane z poszukiwaniem alternatywnych źródeł energii. Jednym z takich źródeł jest biogaz, pozyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy. Możliwości wykorzystania oraz aspekty środowiskowe związane z wytwarzaniem biogazu stanowią główny nurt przedstawionej do nagrody książki. Drugim przedstawionym w monografii problemem jest redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery, w obliczu obowiązku nałożonego na kraje Unii Europejskiej, co wiąże się z kwestią warunkującą wybór technologii produkcji biogazu. Autorzy zwracają uwagę, że pomimo działających już od wielu lat biogazowni rolniczych na całym świecie, wciąż prowadzone są badania i prace mające na celu optymalizację technologii wytwarzania biogazu oraz minimalizację kosztów produkcji i zagrożeń dla środowiska. Książka przedstawia zagadnienia dotyczące zarówno technicznych, jak i technologicznych aspektów związanych z wytwarzaniem i zastosowaniem biogazu wytwarzanego w biogazowniach rolniczych. Omówiono również aspekty prawne i ekonomiczne związane z budową biogazowni w Polsce oraz podstawowe informacje dotyczące procesu fermentacji beztlenowej. Publikacja dostarcza najnowszych informacji na temat technologii produkcji i oczyszczania biogazu oraz uwarunkowania rozwoju tej gałęzi produkcji w Polsce i oceny możliwości budowy biogazowi i wykorzystania biogazu pod kątem technicznym, ekonomicznym oraz prawnym. Dzięki temu monografia staje się niezwykle użyteczną pozycją nie tylko z punktu widzenia problemu naukowego, ale niesie istotne wartości przydatne dla praktyki.
Cechy publikacji
REVIEW_MONOGRAPH
Inne
System-identifier
704154