Diagnoza stanu i trendy na rynku pracy w województwie mazowieckim
PBN-AR
Instytucja
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2015
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
105
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
1
Wydawca
MGG Conferences
Miejsce wydania
Warszawa
ISBN
978-83-63557-54-6
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
6.00
Autorstwo oznaczone
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
rynek pracy
Mazowsze
bezrobocie technologiczne
automatyzacja
bezrobocie
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem niniejszej pracy jest analiza trendów występujących na rynku pracy w województwie mazowieckim, ze szczególnym uwzględnieniem zmian związanych z rozwojem nowych technologii. Opracowanie przedstawia sytuację na Mazowszu zarówno od strony popytu, jak i podaży pracy, a także kluczowych przemian. Szczególną uwagę poświęcono rozwojowi i wpływowi nowych technologii na rynek pracy, a także kompetencjom osób pracujących i bezrobotnych, jak też ich deficytom.
Cechy publikacji
SCHOLARLY_MONOGRAPH
Inne
System-identifier
700332