Technologie i media w domach i w życiu Polaków
PBN-AR
Instytucja
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Współczesna Ekonomia. Contemporary Economics
ISSN
1897-9254
EISSN
Wydawca
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
373-395
Numer tomu
9
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
2.00
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
Streszczenia
Język
pl
Treść
Niniejszy artykuł poświęcony jest dostępności w gospodarstwach domowych i korzystaniu z internetu na tle innych mediów w Polsce. W oparciu o dane Diagnozy społecznej z lat 2003-2015 szczegółowo pokazane zostaną trendy związane z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Z internetu korzysta już dwie trzecie dorosłych, zwiększa się czas spędzany w sieci, rośnie przepustowości łącz internetowych i wraz ze smartfonami upowszechnienia się wykorzystanie mobilnego dostępu do sieci. Jednak przyrost nowych użytkowników jest coraz wolniejszy, a co wię-cej prawie połowa niekorzystających nie zagląda do sieci, choć ma komputer z dostępem we własnym gospodarstwie domowym. Analizy uwarunkowań korzystania i przyczyn braku dostępu wskazują, że kluczową barierą jest brak mo-tywacji. Korzystanie z sieci analizowane jest na tle innych mediów. Upowszechnienie internetu nie powoduje znaczą-cego spadku popularności telewizji, która nadal jest kluczowym medium dla większości Polaków. W artykule przed- stawione jest zróżnicowanie czasu poświęcanego na telewizję, internet i prasę w różnych grupach społeczno-demo- graficznych. Szczegółowo analizowane jest to, w jaki sposób Polacy korzystają z internetu. Wielu użytkowników robi to w sposób bardzo ograniczony. Dla tych słabiej wykształconych, mieszkających w mniejszych miejscowościach i w gospodarstwach o niższych dochodach, internet jest przede wszystkim źródłem rozrywki. Natomiast użytkownicy lepiej wykształceni, z większych miast i zamożniejszych gospodarstw korzystają przede wszystkim w sposób instrumentalny. To zróżnicowanie sposobów korzystania jest czynnikiem pogłębiającym zjawisko wykluczenia cyfrowego.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
687197
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych