Wpływ nowych technologii na rynek pracy – pozycja użytkowników i bezrobocie technologiczne.
PBN-AR
Instytucja
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Współczesna Ekonomia. Contemporary Economics
ISSN
1897-9254
EISSN
Wydawca
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
186-199
Numer tomu
9
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.00
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
internet
rynek pracy
automatyzacja
bezrobocie technologiczne
Streszczenia
Język
pl
Treść
Internet i nowe technologie mają istotne znaczenie dla rynku pracy. Jednak wpływ zmian technologicznych nie jest jeszcze dobrze poznany. Niniejszy artykuł w oparciu o panel Diagnozy społecznej i dane z lat 2005-2015 analizuje dwa główne wymiary wpływu nowych technologii na rynek pracy. Po pierwsze, wszechstronnie analizowany jest wpływ faktu i sposobów korzystania z internetu na pozycję zawodową użytkowników. Rozpatrywane są szanse na znalezienie pracy osób bezrobotnych, utrzymania pracy przez pracujących, a także poprawy sytuacji zawodowej osób aktywnych zawodowo, rozumianej jako zmiana pracy na lepiej płatną, znalezienie dodatkowej pracy lub uzyskanie awansu. Analizowany jest także wpływ korzystania na zmiany dochodów. Po drugie, analizowane są także bardziej długofalowe efekty wpływu technologii na zmianę sposobów wykonywania pracy, a w konsekwencji na zmianę popytu na pracę w wielu zawodach. Technologie mogą przyczyniać się do zwiększania efektywności pracowników, ale również do zastępowania części pracy, która dotychczas była wykonywana przez ludzi pracą maszyn i oprogramowania. W niniejszym artykule korzystając z oszacowań ryzyka automatyzacji dla ponad siedmiuset zawodów, którą opracowali Frey i Osborne (2013) szacujemy odsetek zatrudnionych w Polsce, którzy w najbliższych latach będą zagrożeni utratą pracy w wyniku komputeryzacji i robotyzacji na ponad 40 proc.. Pokazujemy że, już teraz ryzyko automatyzacji zawodów jest istotnie związane z poziomem bezrobocia. Co więcej, osoby szukające pracy w zawodach, które nie są zagrożone automatyzacją znacznie łatwiej znajdują prace, niż bezrobotni z zawodów wysoko zagrożonych. Należy jednak odnotować, że widoczny jest także proces dostosowania rynku pracy do zjawiska automatyzacji. Część osób aktywnych zawodowo zmienia wykonywany zawód i są to częściej zmiany do zawodów o niższym poziomie ryzyka automatyzacji. Również osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy nieco częściej podejmują pracę w mniej zagrożonych zawodach.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
687196
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych