Edukacja przedszkolna a umiejętności szkolne uczniów w wieku 10 lat
PBN-AR
Instytucja
Instytut Badań Edukacyjnych
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Studia Psychologiczne
ISSN
0081-685X
EISSN
2300-8520
Wydawca
Uniwersytet SWPS
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4
Strony od-do
68-75
Numer tomu
52
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
PL
wczesna opieka i edukacja
przedszkole
umiejętności szkolne
rozwój poznawczy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Artykuł poświecony jest znaczeniu edukacji przedszkolnej dla późniejszych osiągnięć szkolnych uczniów. Wczesna edukacja i opieka wskazywana jest jako jeden z kluczowych czynników odpowiadających nie tylko za adaptacje dziecka do sytuacji szkolnej i jego gotowość do nauki ale również za odroczone efekty w postaci osiągnięć szkolnych na kolejnych etapach (Bauchmüller, Gørtz i Rasmussen, 2014). W literaturze przedmiotu podnosi się również kwestie znacznie jakość edukacji przedszkolnej dla rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka. Zwraca się uwagę na dostępność przedszkola, wyszkolenie personelu i jakość programów realizowanych w danej placówce (por. Yoshikawa i in., 2013). W artykule przedstawiano wyniki analiz prowadzonych na reprezentatywnej ogólnopolskiej grupie uczniów klas IV. Rozwiązywali oni test umiejętności matematycznych, czytania oraz pisania. Sprawdzono na ile wczesna edukacja mierzona liczbą lat, jakie uczeń spędził w przedszkolu wiąże się z wynikami osiąganymi przez uczniów. Zaobserwowano, że każdy rok w przedszkolu wiąże się ze wzrostem umiejętności mierzonych w wieku 10 lat. Wskazano również na ograniczenia w interpretacji tego wyniku związane ze statusem społeczno-ekonomiczny rodzin, z których pochodzą dzieci.
Inne
System-identifier
1598
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych