Przegląd statystyk dopasowania modeli IRT na poziomie zadania
PBN-AR
Instytucja
Instytut Badań Edukacyjnych
Książka
Tytuł książki
Zastosowania diagnozy edukacyjnej
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-63873-17-2
Wydawca
gRUPA TOMAMI
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Przegląd statystyk dopasowania modeli IRT na poziomie zadania
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
377-389
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
KDE
Nazwa konferencji
Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej
Początek konferencji
17-09-2015
Koniec konferencji
19-09-2015
Lokalizacja konferencji
Bydgoszcz
Kraj konferencji
Polska
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Inne
System-identifier
PX-56b4a0378106eb71826fe58f