Monitoring obradzania nasion podstawowych gatunków drzew leśnych (1951-2013)
PBN-AR
Instytucja
Instytut Badawczy Leśnictwa
Książka
Tytuł książki
Wyzwania i szanse leśnictwa XXI wieku
Data publikacji
2015
ISBN
9788362830428
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Monitoring obradzania nasion podstawowych gatunków drzew leśnych (1951-2013)
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
80-81
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 85-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa
Początek konferencji
2015-06-18
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Sękocin Stary
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
ABSTRACT
Inne
System-identifier
685688