Wiedza studentów pedagogiki o zjawisku eurosieroctwa i jego skutkach - implikacje dla edukacji międzykulturowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii i Edukacji (Politechnika Koszalińska)
Książka
Tytuł książki
Edukacja międzykulturowa w dobie globalizacji
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-77-90-777-1
Wydawca
Wydawnictwo Texter
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Wiedza studentów pedagogiki o zjawisku eurosieroctwa i jego skutkach - implikacje dla edukacji międzykulturowej
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
212-232
Numer rozdziału
X
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,00
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Cechy publikacji
Rozdział w książce
Zrecenzowana naukowo
Dyscypliny naukowe - Pedagogika
Inne
System-identifier
663948