"Kto chce zapalać innych sam musi płonąć". O relacji mistrz - uczeń. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi dr. hab. Leonowi Markiewiczowi w osiemdziesiąte piąte urodziny
PBN-AR
Instytucja
Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2014
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
175
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
Miejsce wydania
Katowice
ISBN
9788393862801
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
11
Autorstwo oznaczone
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 1)
Streszczenia
Język
polski
Treść
XXI wiek to czas niezwykle dynamicznych przeobrażeń kulturowych i społecznych. To także czas, w którym akcentuje się poważny kryzys autorytetów. Jednocześnie jednak wskazuje się, że wychowanie wymaga odniesienia do autorytetów i przyjęcia aksjologicznej orientacji w edukacji. Niniejszy zbiór rozpraw podejmuje wskazane problemy z różnej perspektywy. W obrębie rozległej problematyki artykułów trzy kwestie są dla autorów kluczowe: 1/ współczesne rozumienie i status autorytetu akademickiego, 2/ związek między autorytetem a mistrzostwem profesjonalnym, 3/ modele relacji mistrza z uczniem. Zbiór tworzy 19 rozpraw i studiów tworzących dwie grupy. Pierwsza koncentruje się na badaniu teoretycznych podstaw relacji „mistrz – uczeń”. Natomiast część drugą tworzą prezentacje wypowiedzi i sylwetek twórczych wybitnych osobowości, co dobrze pokazuje fenomenalny wymiar autorytetu i mistrzostwa. Szczególną i wielce uzasadnioną inspiracją dla zawartych w książce artykułów stała się osoba, działalność i dorobek naukowy Profesora Leona Markiewicza, który obchodził niedawno jubileusz 85 urodzin. Wyróżnia to oceniany zbiór spośród innych podobnych prac darowanych wybitnym jubilatom, bowiem refleksja o autorytecie ma za patrona kogoś, czyje najlepsze praktyki badawcze i dydaktyczne mogą stanowić punkt odniesienia dla analiz i rozważań teoretycznych wymienionych problemów [z recenzji prof. dr hab. Ryszarda Koziołka]
Cechy publikacji
SCHOLARLY_MONOGRAPH
Inne
System-identifier
531632