Wpływ sposobu uprawy roli i terminu aplikacji herbicydu na skuteczność chwastobójczą i plonowanie pszenicy ozimej uprawianej w monokulturze
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Annales UMCS sec. E, Agricultura
ISSN
0365-1118
EISSN
2083-7410
Wydawca
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
67-75
Numer tomu
LXX
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
zwalczanie chwastów; pszenica ozima; uprawa konwenc jonalna; uprawa uproszczona; herbicydy; termin aplikacji
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
W latach 2010–2011 wykonano badania polowe nad oceną wpływu sposobu uprawy roli (tradycyjna i uproszczona) i terminu aplikacji herbicydu na skuteczność zabiegu chwastobójczego w pszenicy ozimej uprawianej w monokulturze. Mieszaninę diflufenikanu z chlorotoluronem (herbi- cyd Snajper 600 SC) zastosowano w zalecanej dawce (150 g·ha-1 + 750 g·ha-1) w trzech terminach: 1. jesienią, w fazie 1–2 liści, 2. jesienią, w fazie 4–5 liści, 3. w3. wiosną, w fazie krzewienia pszenicy ozimej. Zachwaszczenie pszenicy ozimej w systemie uproszczonym było większe niż w warunkach uprawy tradycyjnej i spowodowane było głównie większą liczebnością Apera spica-venti, Centaurea cyanus i Cerastium arvense. W obu systemach uprawy nie wykazano różnic w skuteczności zabiegu chwastobójczego pomiędzy terminami jesiennymi, natomiast po aplikacji wiosennej zniszczenie chwastów było znacznie słabsze. W przypadku zabiegu wiosennego zniszczenie chwastów było słabsze w uprawie uproszczonej w porównaniu z tradycyjną. Terminy aplikacji herbicydu oraz system uprawy roli nie wpłynęły istotnie na masę tysiąca ziaren i masę hektolitra.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
692364