Badania nośności i szorstkości nawierzchni z betonu asfaltowego na zadaniu: "Zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji drogi startowej oraz drogi kołowania November Portu Lotniczego Poznań-Ławica"
PBN-AR
Instytucja
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2015
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
23-23
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
42/24/15
Wydawca
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Miejsce wydania
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ISBN
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorstwo oznaczone
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
Beton asfaltowy
szorstkość nawierzchni
nośność nawierzchni
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedmiotem pracy była nawierzchnia lotniskowa drogi startowej w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica, która została poddana przebudowie w ramach realizowanej inwestycji przez Zleceniodawcę. Zakres prac podczas badań obejmował przeprowadzenie następujących badań: - badanie nośności za pomocą ciężkiego ugięciomierza udarowego (lotniskowego) typu HWD (Hewvy Weight Deflectometer); - badanie szorstkości za pomocą testera szorstkości nawierzchni lotniskowych ASFT na przyczepie T-10. Obszar badań obejmował nawierzchnię lotniskową drogi startowej na całej jej długości, tj. 2500 m. W ramach realizowanej Inwestycji Zleceniodawca wykonał remont istniejącej nawierzchni drogi startowej polegający na miejscowym sfrezowaniu istniejącej, górnej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz ułożeniu nowych warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna). Zgodnie z założeniami projektowymi, celem remontu istniejącej nawierzchni drogi startowej była korekta profilu podłużnego i poprzecznego z jednoczesną poprawą stanu nośności konstrukcji nawierzchni drogi startowej.
Cechy publikacji
EXPERTISE_REPORT
Inne
System-identifier
663875