HARVESTING AND PRESERVATION OF CORN GRAIN AND CORN COBS
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА С УЧЕТОМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРОИЗВОДСТВА АЛЬТЕРНАTИВНЫХ ИСTОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ БИОГАЗА
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-62416-94-3
Wydawca
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
HARVESTING AND PRESERVATION OF CORN GRAIN AND CORN COBS
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Inne
System-identifier
53564