Bezczujnikowa diagnostyka drganiowa maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi - przykład ekscentryczności
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Technika Transportu Szynowego
ISSN
1232-3829
EISSN
Wydawca
EMI-PRESS
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
12
Strony od-do
70-73
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
TRANSCOMP 2015
Nazwa konferencji
The 19th International Conference Computer System Aided Science, Industry and Transport
Początek konferencji
30-11-2015
Koniec konferencji
03-12-2015
Lokalizacja konferencji
Zakopane
Kraj konferencji
Polska
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono drganiową metodę diagnozowania silników trakcyjnych wzbudzanych magnesami trwałymi, które są wykorzystywane m.in. w pojazdach elektrycznych. Metoda wykorzystuje właściwości maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi, a mianowicie zjawisko indukowania się napięcia w uzwojeniu twornika pod wpływem drgań mechanicznych wirnika względem stojana. W pracy przedstawiono model polowo – obwodowy, wyniki badań statycznych, wyniki obliczeń oraz symulacji mających na celu detekcję częstotliwości, które odpowiadają wibracjom, wymuszonych asymetrią geometrii promieniowej między stojanem, a wirnikiem.
Język
angielski
Treść
This article presents a vibration diagnostic method designed for permanent magnets (PM) traction motors. Those machines are commonly used in traction drives of electrical vehicles. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method - electromotive force (EMF) generated due to vibrations. This work presents: field-circuit model, results of static tests, results of calculations and simulations.
Inne
System-identifier
PX-56b4b74d8106eb71827013a2