Prawnokanoniczne implikacje nakazu misyjnego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Roczniki Nauk Prawnych
ISSN
1507-7896
EISSN
Wydawca
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
129-150
Numer tomu
25
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,20705
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
kerygma
evangalization
missions
dialoque
PL
kerygma
ewangelizacja
misje
dialog
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
[...]
Język
PL
Treść
Artykuł przedstawia implikacje mandatu misyjnego w aspekcie prawno-kanonicznym. To znaczy, iż prawodawca kościelny umieścił kilka znaczących kanonów regulujących sprawy misyjne. Ewangelizacja w świecie współczesnym jest ciągle aktualna. Zwrócono uwagę na podmioty odpowiedzialne za rozwój dzieła misyjnego w Kościele powszechnym. Są to papież, biskupi, kapłani, zakonnice, zakonnicy i wiertni świeccy. Twórcą misji i ewangelizacji w świecie jest Duch Święty, który ożywia i jednoczy wspólnotę wiary, jaką jest Kościół. Wnikanie prawdy ewangelicznej w głąb kultur to inkulturacja, które dokonuje się w przepowiadaniu „Dobrej Nowiny”. Na strukturę opracowania składają się następujące części: 1. Wstęp. 2. Kanoniczne ujęcie nakazu misyjnego. 3. Misyjna natura Kościoła. 4. Podmioty głoszonej Kerygmy. 5. Odbiorcy i kontekst kulturowy misyjnego przepowiadania Słowa Bożego. 6. Świat współczesny a aktualność prowadzenia misji. 7. Podsumowanie. Szczegółowo omówiono kanony Kodeksu Jana Pawła II, które dotyczą bezpośrednio działalności misyjnej Kościoła wobec współczesnego świata. Wskazano w jakim kierunku rozwija się nowy horyzont misji „ad gentes”.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
85305
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych