An application of Mössbauer spectroscopy in the studies of iron molibdenium silica mesoporous materials
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Nukleonika. International Journal of Nuclear Research
ISSN
0029-5922
EISSN
1508-5791
Wydawca
INSTITUTE OF NUCLEAR CHEMISTRY AND TECHNOLOGY
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1
Strony od-do
135-139
Numer tomu
58
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
9th All-Polish Seminar on Mössbauer Spectroscopy OSSM’2012
Początek konferencji
2013-06-10
Koniec konferencji
2013-06-13
Lokalizacja konferencji
Kazimierz Dolny
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
BazTech;CEEOL (Central and Eastern European Online Library); CEJSH; Chemical Abstracts (CAS); EBSCO, Google Scholar; IC Journals Master List; INSPEC, ISI Web of Science (WoS); JSTOR
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
166